Haberler

Torba yasa TBMM’den geçti! Patron, yemek parasını nakit öderse vergiden muaf tutulacak

Ekonomiye ait düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Kimi Kanun ve Kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komitesi’nde kabul edildi. Teklifle birlikte Kovid-19 devrindeki maske takmama cezaları ve KYK kredi faizleri silinecek.

YEMEK BEDELİ GELİR VERGİSİNDEN MUAF TUTULABİLECEK

Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir güç kaynaklarına dayalı elektrik gücü üretimi maksadıyla, sahibi oldukları yahut kiraladıkları konutların çatı yahut cephelerinde, heyeti gücü azami 50 kilovata kadar elektrik gücünden gereksinim fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar gelir vergisinden muaf olacak. Gelir vergisinden istisnalar kapsamında, patronlarca, iş yerinde yahut müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ilişkin bir günlük yemek bedelinin 51 lirayı aşmayan kısmı istisna kapsamında olacak. Ödemenin bu meblağı aşması halinde aşan kısım ile bu gayeyle sağlanan başka menfaatler, fiyat olarak vergilendirilecek.

Yurt dışında yapılan inşaat, tamir, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı patronun yurt dışı yararlarından karşılanarak yapılan fiyat ödemeleri gelir vergisinden istisna tutulacak.

Bireysel iştirak yatırımcısı tam mükellef gerçek şahısların, iktisap ettikleri tam mükellef anonim şirketlere ilişkin iştirak paylarını, en az 2 yıl elde tutmaları kaidesiyle Vergi Adap Kanunu’nun değerlemeye ilişkin kararlarına nazaran hesapladıkları payların meblağlarının yüzde 75’ini yıllık beyannamelerine bahis çıkar ve iratlarından payların iktisap edildiği periyotta indirebileceklerine yönelik düzenleme, 31 Aralık 2027’ye uzatılacak.

KISA ÇALIŞMAYA AİT SÜREÇLERE DÜZENLEME

Bu alacaklarla ilgili başlatılmış takip ve tahsil süreçlerine devam edilmeyecek, yargı mercilerine intikal etmiş olan evraklarda kurum ve bakanlık aleyhine yargılama masrafına hükmedilmeyecek. Kısa çalışma uygulanan devirde patron tarafından emekçi çıkarılmasına istinaden oluşan fazla ve yersiz ödemeler ile ceza soruşturmasına yahut kovuşturmasına mevzu olmuş kısa çalışma ödeneği ile nakdi fiyat takviyesi ödemeleri bu unsur kapsamı dışında olacak. Ceza soruşturması yahut kovuşturması sonucu kovuşturmaya yer olmadığına dair karar yahut beraat kararı verilenler hakkında bu unsur uyarınca terkin kararları uygulanacak.

Gümrük Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle süreksiz ithalat rejimi kapsamında ferdî kullanıma mahsus yabancı plakalı taşıtları Türkiye Gümrük Bölgesi’ne getiren hak sahipleri tarafından gümrük yönetimine bilgi verilmeden taşıtsız yurt dışına çıkılması durumunda usulsüzlük cezası uygulanacak. Yapılan bu değişiklikle taşıtın marka model ve yaşına nazaran değişmekle birlikte, orantısız biçimde yüksek olduğu bedellendirilen cezalarda indirime gidilecek.

KYK BORCU FAİZSİZ ÖDENECEK

Yüksek Tahsil Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle, tahsil kredisi alanlar borçlarını, aldıkları ölçü kadar ödeyecek. Tahsil kurumundan mezun olan ya da rastgele bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiğikesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar müddette ve aylık periyotlar halinde borcunu ödeyecek. Borçlu borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının SGK’den teyit edilmesi halinde, birinci yıl rastgele bir ek olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen ölçüye yüzde 10 eklenerek kredi borcu hesaplanacak. Lakin ilgili yılda TÜFE’nin yüzde 10’dan az olması halinde TÜFE uygulanacak. Erteleme süreci en fazla üç kez yapılabilecek.

Ödemenin askerlik periyoduna denk gelmesi halinde, borçlunun talebi üzerine rastgele bir ek yapılmaksızın askerlik periyodunun sonuna kadar kredi borcu ertelenecek. Maddi yahut hukuksal nedenlerle takibinde fayda bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen ölçüleri aşmayan kredi borçları terkin edilecek. Katkı kredisi borcu ödemelerinde de bu temeller uygulanacak.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
elektrikli vinç - Kaynak Mağazam - message near me - massage service antalya - Plyr - Bursa beyaz eşya servisi - top havuzu - https://www.bihaberara.com/ - Betnano giriş için tıklayın! -
Meritking