Haberler

MEB’in Birinci Sefer Yapacağı Müdür ve Müdür Yardımcılığı İmtihanının Tarihi Aşikâr Oldu

Ulusal Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca birinci kere düzenlenecek “Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı” (EKYS) 21 Nisan’da yapılacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME VE ATAMA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ

Ulusal Eğitim Bakanlığının (MEB) yönetici görevlendirme ve atama yönetmeliğinde yapılan değişiklikler 9 Şubat tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

İşte, o değişiklikleri içeren hususlar:

MADDE 1 – 21/6/2018 tarihli ve 30455 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin 2 nci hususunun birinci fıkrasında yer alan “Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Misyonları Hakkında” ibaresi “Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Kimi Düzenlemeler Hakkında” formunda değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü unsurunun birinci fıkrasında yer alan “36 ve 37 nci maddelerine” ibaresi “37 nci maddesine” formunda değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı hususuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Müdür olarak görevlendirileceklerde ayrıyeten;

a) Mesleksel ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde, atölye ve laboratuvar öğretmenleri kapsamında olmak,

b) İmam hatip liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmeni olmak, kaideleri aranır.

(3) Bu hususun ikinci fıkrasında belirtilen niteliklerde aday bulunmaması hâlinde, öbür alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir.”

MADDE 4 – Birebir Yönetmeliğin 8 inci unsurunun birinci fıkrasında yer alan “müsteşar yardımcısının” ibaresi “bakan yardımcısının” halinde, “İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünden” ibaresi ise “Personel Genel Müdürlüğünden” biçiminde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü unsurunun ikinci fıkrasının (f) bendi ile (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci unsurunun ikinci fıkrasının (f) bendi ile (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü hususunun ikinci fıkrasında yer alan “mazeretlerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya alan değişikliğine” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik kararlarını Ulusal Eğitim Bakanı yürütür.

Kaynak: AA

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
elektrikli vinç - Kaynak Mağazam - İstanbul elektrikçi - Gebze Ceza Avukatı - message near me - massage service antalya - Plyr - Bursa beyaz eşya servisi - top havuzu - https://www.bihaberara.com/ - Betnano giriş için tıklayın!