Haberler

Kıbrıs’ta konuşlu BM Barış Gücü’nün misyon müddeti 31 Ocak 2024 tarihine kadar uzatıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Kurulu tarafından BM Barış Gücü’nün vazife müddetinin uzatılması istikametinde alınan karara reaksiyon gösterilerek, “Kararda, adadaki mevcut gerçeklerden kopuk sözler kullanılarak, Rum tarafının çıkarına hizmet eden, dünyayı aldatıcı bir yaklaşım benimsenmektedir” denildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Kurulu tarafından Kıbrıs’ta konuşlu bulunan BM Barış Gücü’nün vazife mühletinin 31 Ocak 2024 tarihine kadar uzatılması tarafında alınan karara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) reaksiyon gösterdi. KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Öncelikle vurgulamak isteriz ki adadaki taraflardan birine ‘devlet’ başkasına ise ‘toplum’ muamelesi yapmaya devam eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu’nun kararları tarafımızca kabul edilemezdir” denildi.

“Yalnızca Rum tarafının isteğine yer verilmesi Birleşmiş Milletlerin prestijini ve inandırıcılığını zedelemektedir”

Kararda, KKTC’nin varlığı ve iradesinin yok sayıldığı vurgulanan açıklamada, “Birleşmiş Milletler Barış Gücü operasyonlarının en önemli desteği olan tüm tarafların isteğine başvurulması unsurunun şahsen Birleşmiş Milletler tarafından göz gerisi edilmeye devam edilmesi, Güvenlik Kurulu kararında, Rum tarafının, adadaki Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün misyon mühletinin uzatılması gerektiği konusunda hemfikir olduğu üzere sözler kullanılmak suretiyle, sırf Rum tarafının isteğine yer verilmesi yalnızca BMBG’nin ülkemizdeki varlığını sorgulatmakla kalmayıp, Birleşmiş Milletlerin prestijini ve inandırıcılığını zedelemektedir” denildi.

“Kıbrıs Türk halkının iradesine yönelik yapılmış büyük bir saygısızlıktır”

Kararda, adadaki mevcut gerçeklerden kopuk sözler kullanıldığına vurgu yapılan açıklamada, “Rum tarafının çıkarına hizmet eden dünyayı aldatıcı bir yaklaşım benimsenmektedir. Adadaki tarafların müzakere masasına dönmesi için ortak taban arayışına devam edilmesi; ‘iki bölümlü, iki toplumlu federasyon’ modeli temelinde resmi müzakerelerin tekrar başlaması üzere sözler ile yapılmaya çalışılan dayatmalar, en diplomatik tabir ile Kıbrıs Türk halkının iradesine yönelik yapılmış büyük bir saygısızlıktır” denildi.

“Eski modelin Güvenlik Kurulu tarafından dayatılmaya çalışılması kabul edilemezdir”

İki taraf ortasında “federasyon” modeli temelinde yapılan görüşmelerin, 2017 yılında Rum tarafının müzakere masasını terk etmesi ile resmen çöktüğü hatırlatılan açıklamada, “Kıbrıs Türk tarafı için geçerliliğini yitirmiş olan ve BM Genel Sekreteri’nin dahi raporlarında atıf yapmaktan imtina ettiği eski modelin Güvenlik Kurulu tarafından dayatılmaya çalışılması kabul edilemezdir. Bu hal, Kıbrıs Türk halkının izolasyonlar altında dünyadan kopuk ve ucu açık meçhul bir süreç içinde yaşamasını hedefleyen Rum tarafının çıkarına hizmet etmekten öbür hiçbir gaye gütmemektedir. Geçmiş devirlerden farklı olarak bu kere Birleşmiş Milletlerin adadaki vazife mühletinin altı ay yerine bir yıl müddet ile uzatılmasına karar verilmesi ise, statükonun değişmesinin önüne açıkça set koymak manasını taşımaktadır” denildi.

“BM Güvenlik Kurulu üyelerinin adada iki başka halk ve iki başka devlet olduğu gerçeğini kabul etmeleri gerekmektedir”

Adadaki tek gerçekçi tahlilin mevcut iki devletin hâkim eşitliği ve eşit milletlerarası statüsü temelinde yan yana yaşayabilmeleri için bir muahedeye varmalarından geçtiği belirtilen açıklamada, “Gelinen kademede, BM Güvenlik Kurulu üyelerinin mevcut gerçekleri görmezden gelmekten vazgeçmesi ve adada iki başka halk ve iki farklı devlet olduğu gerçeğini kabul etmeleri gerekmektedir. Güvenlik Kurulundan beklentimiz, iki taraf ortasında ortak bir taban bulunmadığını kayda geçirerek, Kıbrıs Türk halkının dünyadan kopmasına vesile olan geçerliliğini yitirmiş Güvenlik Kurulu kararlarını gözden geçirmesi ve mevcut gerçeklere dayanan yeni bir yaklaşım benimsemesidir” tabirlerine yer verildi.

“Kıbrıs Türk tarafının, milletlerarası gayret gerektiren hassas hususlarda denklemin dışında bırakılması kabul edilemezdir”

Karardaki başka bir ikilemin ise, memleketler arası dayanışma gerektiren sistemsiz göç üzere insani bahislerin ele alınması için milletlerarası hukuka atıf yapılması olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Rum tarafının engellemeleri ve memleketler arası toplumun isteksizliği nedeni ile yıllardır memleketler arası toplum ve hukukun dışında bırakılan Kıbrıs Türk tarafının, milletlerarası çaba gerektiren hassas hususlarda denklemin dışında bırakılması kabul edilemezdir. Bu nedenle milletlerarası hukuka atıf yapılması, öte yandan da Kıbrıs Türk tarafı ile işbirliğinden imtina edilmesi gerçek manada bir ikilemdir” denildi.

Kararda ayrıyeten, Kıbrıs Türk halkı üzerindeki izolasyondan bahsedilmemesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu’nun gerçeklerden kopuk olduğu konusunda KKTC tarafının haklı olduğunun ispatı olduğu belirtilen açıklamada, “Ada-içi ticaretin artmasından duyulan memnuniyet üzere abartılı ve aldatıcı tabirler, Kıbrıs Türk halkının direkt ticaret aracılığı ile dünya ile buluşmasının önündeki manisi perçinlemeye hizmet etmekten diğer bir manası olmayan ifadelerdir” denildi.

“KKTC olarak bizim olan bu topraklarda diğerlerinin kelam hakkı olamaz”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin statükonun simgesi haline gelmiş Kapalı Maraş konusunda memleketler arası hukuk çerçevesinde bir teşebbüs yaparak, önemli bir açılımda bulunduğu vurgulanan açıklamada, “Kararda, Kapalı Maraş’a ait adımlarımızın Güvenlik Kurulu’nun acil yansısına neden olacağı ile ilgili tehditkar tabirler Kıbrıs Türk halkı tarafından esefle kınanmaktadır. KKTC olarak bizim olan bu topraklarda diğerlerinin kelam hakkı olamayacağı üzere, bu topraklar üzerinde yapacağımız icraatın da kimse tarafından engellenemeyeceğini, halihazırda açıkladığımız çerçevede Maraş’a ait siyasetimizin yürütülmesinde kararlı olduğumuzu ve önümüzdeki devirde bu istikametteki açılımlarımızın devam edeceğini yeniden ve tekrar vurgulamak isteriz” sözleri kullanıldı.

“KKTC de kendi toprak modülünün denetimini bir milletlerarası örgütün denetimine verilmesini asla kabul etmeyecektir”

Güvenlik Kurulu üyelerinin mülklerine geri dönmek isteyen Kıbrıslı Rumları engellemeye çalışan Rum tarafının siyasetlerine halleriyle açıkça hizmet ettiği söz edilen açıklamada, “Kapalı Maraş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenliği altında bulunan bir toprak modülüdür ve dünyadaki hiçbir ülkenin razı olmayacağı üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de kendi toprak kesiminin denetimini bir memleketler arası örgütün denetimine verilmesini asla kabul etmeyecektir. Güvenlik Kurulu’nun gözdağı vermek yerine, ülkemizin attığı bu adımlara takviye vermesi adada bir uzlaşıya varmaya katkı sağlayacaktır” denildi.

“Kıbrıs Türk halkının, ada ve etrafındaki doğal kaynakların ortak sahibi olduğunun kayda geçilmemesi tarafımızca kabul edilemezdir”

Rum tarafının tek taraflı yaptığı hidrokarbon arama faaliyetlerine de değinilen açıklamada, “Rum tarafının bölgedeki istikrarsızlık ve gerginliği tırmandıran tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerini eleştirmek Güvenlik Kurulu’nun Rum tarafının bölgedeki istikrarsızlık ve gerginliği tırmandıran tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerini eleştirmek yerine, hidrokarbon kaynaklarından elde edilecek faydayı tahlil sonrasıyla ilişkilendirmesi, Kıbrıs Türk halkının müktesep hakları ve legal menfaatlerini yok saymaktadır. Mevzunun, Doğu Akdeniz’de yaşanmakta olan bir gerginliğe indirgemesi ve Kıbrıs Türk halkının, ada ve etrafındaki doğal kaynakların ortak sahibi olduğunun kayda geçilmemesi tarafımızca kabul edilemezdir” denildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Birleşmiş Milletler ile ortasındaki alakanın bundan bu türlü eski tekniklerle devam edemeyeceğine ait kararlı bir duruş ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada, “Yıllardır devletimizin güzel niyeti ve misafirperverliği çerçevesinde ülkemizdeki varlığını koruyan ve faaliyetlerini yürüten Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün bundan bu türlü faaliyetlerini yasal bir yerde yürütmesi koşuldur. Bu mevzudaki ortak uzlaşı arayışımız âlâ niyetle devam ettirilecektir” denildi.

Kıbrıs konusunda bir muahedeye varmak için eski formüllerin tükendiği, adadaki mevcut gerçeklerle uyumlu yeni bir yaklaşım benimsenmesinin vaktinin geldiği bir periyoda girildiği belirtilen açıklamada, “Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Şurası’nın 77. Toplantısında yaptığı konuşmada Güvenlik Kurulu üyelerine açık bir davet yaparak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımaya davet etmiştir. Bu tarihi davet ışığında memleketler arası toplumun adadaki gerçekleri görme konusunda artık vakit kaybetmemesi ve Kıbrıs Türk halkının hükümran eşitliğine dayalı bir tahlile ulaşmaya çalışmaya başlaması gereklidir” denildi.

Açıklamada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, adadaki taraflardan birine ‘devlet’ başkasına ise ‘toplum’ muamelesi yapmaya devam ettiği ve kararlarını gözden geçirmediği sürece Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu’nun kararlarına itiraz etmeye devam edecektir” tabirleri kullanıldı. – LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Siyaset

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İstanbul Avukatı - message near me - massage service antalya - Antika alanlar - Antikacı - Bubble show - Kartal evden eve nakliyat - İstanbul eşya depolama - Plyr - Bursa beyaz eşya servisi - top havuzu - https://www.bihaberara.com/ - sayfakirala1.com