Haberler

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Lideri Yalçın: Öğretmenlik Meslek Kanunu acilen yürürlüğe konulmalı

Memur-Sen Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Genel Lider Ali Yalçın, eğitimin, insanın özünü keşfetmeye, kişiliğini inşa etmeye yönelik en büyük aksiyonu olduğunu söz ederek, eğitimi, öğreten-öğrenen çerçevesinde insanların birbirleriyle münasebetinden, irtibatından ve etkileşiminden beslenen akli süreçlerin hâkim olduğu ve ahlaki sonuçların hedeflendiği faaliyetler bütünü olarak kabul ettiklerini söyledi.

“Eğitimi, tam da bu yüzden hem bilim hem de hizmet noktasında vazgeçilemez, ertelenemez, yok sayılamaz, devre dışı bırakılamaz, alternatifi oluşturulamaz pozisyonda görüyoruz” diyen Yalçın, “Eğitimde geriye düşenin ahlakta, adalette, merhamette, bilimde öne çıkması, teknolojide önde olması, ekonomik ve diplomatik düzlemde fark oluşturması mümkün olmaz. Öğretmenlik, insanlığın en kadim ve kıymetli mesleklerinden biridir. Öğretmen, çocuklarımızın şuur sermayesini artırma, bilgi haznesini büyütme, idrak tabanını güçlendirme, hikmeti keşfetme, hakikate ulaşma konusunda beşerin insanlaşması ve bireyin uzmanlaşması seyahatinde hem rehber hem de rol modeldir. Bu vasıf, öğretmenlik mesleğinin tarih boyunca kıymetli ve pahalı kabul edilmesinin de esas sebebidir” sözlerini kullandı.

“Meslek kanunumuzu istiyoruz”

Eğitimde örnek gösterilen ülkelerde olduğu üzere, öğretmenliğin kamu sistemi içerisinde tanımlanmış eğitim-öğretim hizmetleri sınıfından müstakil bir meslek kanununa kavuşturulması konusunun artık daha fazla ötelenmemesi gerektiğini kaydeden Yalçın, kelamlarını şöyle sürdürdü:

“Mesleğin hak ettiği halde tanımlanması, toplumsal yerde öğretmenlerin prestijinin, haklarının korunması ve artırılması, yönetmeliklerle, genelgelerle oluşan misyon, yetki, ehliyet, liyakat noktasındaki dağınıklığın giderilmesi için meslek kanununun acilen yürürlüğe konulması gerekmektedir.

Ülkemizde resmî ve özel eğitim kurumlarında fiilen vazife yapan 1 milyon 200 bin öğretmen var iken, öğretmenin yetiştirilmesinden emekliliğine kadar öğretmenlik mesleğini bütün olarak ele alan bir Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun olmaması; türel açıdan boşluk, mesleksel açıdan ise yoksunluktur. Kanun, amaçlar ve gerçekler bağlamında memleketler arası standartlara uygun bir meslek mesleği niteliğini taşımalı; öğretmenin aktifliğini artıracak, prestijini yükseltecek kararlar içermelidir. Meslek kanununun yapılması için gereken talep de yazılması için gereken birikim de var. Bundan sonra bir tek şeye muhtaçlık var. O da kanunun çıkarılmasını hızlandıracak irade. Bizler Türkiye’nin bütün vilayetlerinden daima birlikte o iradeyi harekete geçirmek için sesleniyoruz:

Meslek kanunumuzu istiyoruz, daha fazla beklemek istemiyoruz. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılması gayesine, 11. Kalkınma Planı’nda da Ulusal Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyonu’nda da yer verilmesi, hem talebemizi doğruluyor hem de reaksiyonumuzu haklı kılıyor.”

“Vaadin üzerinden iki yıl geçmesine karşın kamuoyuna net bir içerik paylaşılmamıştır “

Meslek kanununun çıkarılması noktasında niyet ve kararlılığın kamuoyuna deklare edilmesinin üzerinden iki yıl geçmesine karşın, bugüne kadar kamuoyuna net, açık ve kesin bir içerik paylaşımının yapılmadığını lisana getiren Yalçın, Ulusal Eğitim Bakanlığı’nca yürütülen çalışmanın, hazırlanan taslağın, öngörülmüş bir dizaynın, kesinlikle başta yetkili sendika olmak üzere, paydaşlarla iş birliği içinde ele alınarak olgunlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Ali Yalçın, öğretmenlik mesleğine, öğretmenlere, eğitime ve öğrencilere dair hassasiyetlerini, önceliklerini, talep ve beklentilerini şekillendiren, meslek kanununa dair çerçeve beklentilerini tabir eden konulara da dikkat çekerek, “OECD’nin yayınladığı ‘Dünya Standartlarında 21. Yüzyıl Okul Sistemi Nasıl İnşa Edilmeli?’ başlıklı raporda yer alan, ‘Eğitimin bir ülkenin sahiden önceliği olup olmadığı kimi sorular sorularak anlaşılabilir: Öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsü nedir? Öğretmenlere ödenen fiyatlar emsal eğitim geçmişine sahip bireylere ödenen fiyatlara kıyasla nasıldır? Çocuğunuzun öğretmen olmasını ister misiniz? Medyada okullar ve eğitim üzerine haberler ne kadar yer buluyor?’ halindeki soruları yetkililerin dikkatine sunuyoruz. Bu soruların her birini, siyaset belirleyici, siyaset tasarlayıcı ve uygulayıcı pozisyonda olanların cevaplaması gerekiyor. Kesin olan bir şey var ki, PISA’da yüksek performans gösteren eğitim sistemlerinin birçoklarında, öğretmenlere daha yüksek maaş verilmesi, eğitim geçmişinin daha fazla önemsenmesi, öğretmen niteliğinin artırılması ve öğretimin güzelleştirilmesi odaklı eğitim harcamalarının hissesinin daha fazla olması eğilimi bulunmaktadır” biçiminde konuştu.

Eğitim çalışanlarının en güçlü sesi, genel yetkili sendikası olarak, gerek akademik yayınlar gerek raporlar gerekse alan ve teşkilat taramalarıyla Öğretmenlik Meslek Kanunu noktasında gündemin oluşmasını sağladıklarını, birçok hususta olduğu üzere bu hususta da gündemi belirlediklerini belirten Yalçın, şöyle devam etti:

“Nelere gereksinim duyulduğu, meslek kanununun hangi nitelikte olması gerektiği konularını 2018 yılında hazırladığımız ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu Muhtaçlık ve Öneriler’ başlıklı raporla kamuoyuna açıkladık. ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmene takviye kanunu olmalı’ üst başlığıyla kamuoyunun dikkatini çekmeyi, içeriğe ve olması gerekenlere ait farkındalık oluşturmayı hedefledik. Yaptığımız çalışmaların, araştırmaların, yayınlarımızın ve hazırladığımız raporların ürettiği birikimi temel alarak ‘nasıl bir meslek kanunu olmalı, meslek kanununda neler olmalı’ sorularına verilecek yanıtlarımızı netleştirdik. Tespitlerimizi ve tekliflerimizi burada bir bütün olarak tabir edecek değiliz, başat bahis başlıklarına yönelik teklif ve talepleri tabir etmekle yetineceğiz.”

“Meslek kanunu bir an evvel çıkarılmalıdır “

Öncelikle resmî yahut özel öğretim kurumu ayrımı yapmaksızın bütün öğretmenleri kapsayacak, öğretmenlik mesleğinin bütün boyutlarını ele alacak bir yasal düzenlemeye duyulan gereksinim konusunda geniş bir toplumsal mutabakatın varlığının herkesçe kabul edilmesi gerektiğini söz eden Yalçın, “Bu mutabakatın yararlı bir sonuç doğurması, meslek kanununun ‘öğretmenlerin statüsünü, toplumsal prestijini yükseltebilecek, haklarda yarar sağlayacak, çalışma kurallarını güzelleştirecek, şiddeti de önleyecek’ tipten bir içerikle uygulamaya konulmasıyla mümkündür.

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun eğitimin niteliğinin artmasına direkt ya da dolaylı olarak katkı sağlayacak pek çok düzenlemeye yasal destek oluşturma potansiyeli bulunmaktadır. Biz, meslek kanununda, öğretmenlerin özlük haklarının milletlerarası standartlar çerçevesinde tanımlanmasını ve geliştirilmesini istiyoruz.

Sözleşmeli ve fiyatlı öğretmenlik üzere haksız ve tahlil yerine sorun üreten uygulamaları ortadan kaldırmayan bir düzenlemenin meslek kanunu niteliği kazanamayacağına inanıyoruz. Resmî eğitim kurumlarındaki bütün öğretmenlerin takımlı istihdamını emredici formda düzenlemeyen bir kanunun, öğretmene prestijini müdafaada yetersiz olacağını hatırlatıyoruz. Öğretmenlerin mesleksel ilerlemelerini sağlayacak formda meslek basamaklarının yine hayata geçirilmesinin meslek kanunu savının ispatı için kural olduğunu düşünüyoruz. İstihdamda zahmet çekilen bölgeler başta olmak üzere, zarurî hizmet üzere dayatmalara son verecek, öğretmeni motive ve teşvik etmeye, imkânlar, fırsatlar ve artırımlı haklarla ödüllendirmeye dair kararların mesleği özendirmeye, mesleği yürütenleri güçlendirmeye ait ön koşul olduğunu biliyoruz. Öğretmenlerin atamadan yer değiştirmeye, yetişmeden gelişmeye, eğitim imkânlarından meslek fırsatlarına, ehliyetten liyakate her hususta meçhullükten, ayrımcılık ya da ayrıcalık kusurlarından kurtarmaya dönük kararlar meslek kanununun olmazsa olmazıdır” diye konuştu.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
elektrikli vinç - Kaynak Mağazam - İstanbul elektrikçi - Gebze Ceza Avukatı - message near me - massage service antalya - Plyr - Bursa beyaz eşya servisi - top havuzu - https://www.bihaberara.com/ - Betnano giriş için tıklayın!